Truyện Huyền Huyễn

Truyện có yếu tố phép thuật, kỳ ảo… được đặt trong bối cảnh siêu tưởng (tiên giới, ma giới…)
Thể loại truyện
Tình trạng
Quốc gia
Sắp xếp
 • Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình
  16 Ngày Trước
  642 30,032
 • Toàn Cầu Dị Năng : Tôi Có Toàn Bộ Nguyên Tố
  6 Ngày Trước Hot
  1,066 32,439
 • Toàn Dân Chuyển Chức : Duy Ta Vô Chức Tán Nhân
  1 Ngày Trước Hot
  1,384 60,638
 • Ma Môn Đại Ngoạn Gia
  2 Tháng Trước Hot
  762 32,067
 • Kiếm Đế Vi Tế
  1 Tháng Trước Hot
  1,204 94,178
 • Đế Quân Thật Sự Rất Được Săn Đón
  1 Tháng Trước Hot
  2,272 330,403
 • Thích Đuôi Lớn Thì Sao?
  16 Ngày Trước Hot
  721 38,321
 • Tiểu Thúc Tổ Mời Xuất Sơn
  10 Tháng Trước Hot
  3,761 881,876
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Nổi Bật
  23 Giờ Trước Hot
  3,858 718,642
 • Trừ Thần Nhập Hoá
  1 Năm Trước
  368 17,899
 • Nguyệt Quải Lâm
  1 Năm Trước
  82 7,376
 • Đô Dạ Hành
  1 Năm Trước
  90 7,751
 • Ta Giả Bộ Là Vô Địch Thiên Hạ
  1 Năm Trước Hot
  3,537 703,893
 • Đồ Đệ Của Ta Đều Là Nữ Ma Đầu
  1 Tháng Trước Hot
  11,992 3,808,324
 • Thủ Vệ Nhất Thần
  2 Năm Trước
  998 130,884
 • Ta Trở Về Từ Thế Giới Tu Tiên
  1 Tháng Trước Hot
  9,043 2,994,542
 • Nghe Nói Ta Là Hợp Hoan Lão Tổ?
  2 Năm Trước
  1,052 139,301
 • Thú Thụ Bất Thân
  6 Tháng Trước
  1,759 652,177
 • Đại Y Lăng Nhiên
  1 Năm Trước Hot
  1,006 52,687
 • Đạo Mộ
  1 Năm Trước Hot
  370 38,289
 • Nghịch Thiên Chí Tôn
  3 Tháng Trước Hot
  8,636 2,790,712
 • Trường Sinh Cửu Thiên Tuế
  1 Năm Trước Hot
  2,686 479,355
 • Đội Cứu Hỏa Yêu Linh
  2 Năm Trước
  257 14,131
 • Đường Dần Tại Dị Giới 2
  2 Năm Trước Hot
  1,112 102,933
 • Bị Ép Thành Chúa Cứu Thế
  2 Năm Trước
  577 50,642
 • Mở Phòng Khám Tu Tiên
  1 Năm Trước Hot
  4,088 851,667
 • Nguyên Giới
  2 Năm Trước Hot
  728 56,435
 • Linh Tôn Chi Tử
  1 Năm Trước Hot
  6,033 1,547,289
 • Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám
  1 Năm Trước Hot
  7,076 1,956,649
 • Đệ Nhất Hoàn Khố
  2 Năm Trước Hot
  5,001 1,708,761
 • Tương Lai Dừng Lại
  4 Tháng Trước Hot
  285 23,492
 • Chí Tôn Cuồng Đế Hệ Thống
  1 Năm Trước Hot
  5,511 1,212,712
 • Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo
  4 Tháng Trước Hot
  13,534 5,475,135
 • Ô Nha
  17 Ngày Trước
  1,615 463,820
 • Tu Thiên Truyện
  2 Năm Trước Hot
  1,489 102,446
 • Quỷ Bí Chi Chủ
  2 Năm Trước Hot
  2,323 460,652
 • Hệ Thống Tìm Đường Chết Mạnh Nhất
  2 Năm Trước Hot
  5,600 1,316,776
 • Lụ Đạn, Hôm Nay Lại Cũng Không Thể Biến Thành Người Được
  3 Năm Trước Hot
  291 18,156
 • Người Yêu Huyết Ma
  3 Năm Trước Hot
  247 24,239
 • Thế Thân Ma Vương Nam Khuê Mật
  2 Năm Trước Hot
  909 94,435
 • Quân Thiên Sách
  4 Năm Trước
  34 11,240
 • Thiên Châu Biến
  8 Tháng Trước Hot
  6,927 1,281,226